divendres, 25 de setembre del 2009

Currículum Vitae SAP Marc Herrando

Resum del meu Currículum Vitae en el entorn SAP:

Resum Experiència en mòduls SAP

SD 4 anys
MM 8 anys
LE 8 anys
WM 8 anys
PP 5 anys
EDI 5 anys
ABAP IV 10 anys

Competències funcionals

Definició de nous processos amb usuaris mestres
Definició del model conceptual de les aplicacions SAP específiques del client
Customització del mòduls del sistema SAP
Creació d'anàlisis funcionals
Creació d'anàlisis tècnics
Supervisió dels programadors
Proves dels processos de negoci
Proves de les aplicacions realitzades a mida
Suport als usuaris clau
Formació als usuaris clau dels nous processos i del estàndard SAP
Customització dels fluxos EDI IDOC
Treball segons metodologia ASAP
Projectes en entorn SAP: multisocietats i multidioma

Competències tècniques

Programació ABAP IV
Anàlisis tècnics
BAPI
RFC
IDOCs
User exits
BADI
ABAP OLE
SAP Console
RF (Radio Freqüència)
Sapscript
ABAP OO (Object Oriented)
Nocions de Java
ALV´s
Smartforms
Comunicació amb sistemes externs des de SAP
Nocions de Visual Basic
HTML
XML

Projectes realitzats

Canvi de versió de 30F a 45B
Canvi de versió de 45B a 46C
Canvi de versió de 40F a ECC5
Conversió al Euro
Unificació de Societats
Implantació del mòdul de documents de transports i despeses de transports
Interfase POI amb sistema extern de planificació de ordres de fabricació
Substituir Batch inputs en moviments de stocks per BAPI de moviments Stocks
Enviament factures comercials mitjançant IDOC INVOIC
Manteniment de IAC (comandes de SD de farmàcies des de Internet)
Impressió de guies de fabricació mitjançant tecnologia ABAP OLE
Impressió de codis barres en impressores TEC
Actualització de estructures del sistema info a partir de dades d'un sistema extern utilitzant IDOCS
Enviament de emails i fax des de SAP amb SAPConnect
Gestió de filials des de SAP
Arxivat d'objectes SAP
Implantació mòdul SD de SAP R/3 en 8 hospitals
Implantació mòduls MM,WM,LE i EDIs de SAP ECC5 en societat filial
Intercanvi IDOCs, tant d'entrada com de sortida, entre societats del grup: comandes compres, comandes vendes, confirmacions comandes, entregues, factures comercials, factures de proveïdors, documents de transports
Intercanvi de dades mestres de materials: PRODAT i PRICAT
Implantació Cross-Docking en centre logístic
Col·laboració en l' implantació del SAP-PI
Manteniment i evolutius dels mòduls: SD, MM, WM, LE, PP i EDI
Projecte SAP Console per verificacions processos mitjançant Radio Freqüència (RF)
Gestió previsions a nivell de client amb la Planificació flexible
Comandes, entregues i factures intercompanyies
Determinació lots en els processos dels mòduls MM, LE, PP i WM