divendres, 30 de juliol del 2010

Les 10 transaccions més útils de SAP

Les 10 transaccions que considero més útils de SAP i que son les que faig servir amb més assiduïtat, ja sigui perquè haig de resoldre una incidència, realitzar una càrrega massiva de dades en una implantació, realitzar de manera urgent una modificació massiva de dades o realitzar un anàlisis de com resoldre una manca de funcionalitat del sistema SAP mitjançant les eines que proporciona el sistema estàndard.

Les 10 transaccions més útils de SAP:

1. LSMW Legacy System Migration Workbench

Aquesta transacció permet realitzar carregues de dades mestres, fer modificacions en masses i si saps una mica de programació pots fer pràcticament de tot. Transacció imprescindible quan s’ha d’implantar una nova societat en el sistema, fer una fusió d’empreses, realitzar un canvi massiu o realitzar una càrrega massiva de dades mestres.

2. ST22 Anàlisis de dumps ABAP

Transacció que ens permet analitzar si en el sistema s’estan cancel•lant processos transaccionals. En un sistema estable no s’haurien de produir gaires Dumps en el sistema, però es bo consultar aquesta transacció sempre que implantem un nou procés en el sistema.

3. Autorització per Debugar (/h)

Tot i que no es una transacció, considero que tenir autorització per debugar(/h), en el sistema de producció es una ajuda que permet analitzar problemàtiques d’una manera molt més ràpida i àgil. Per temes de seguretat, les empreses que cotitzen en borsa o tenen establerts procediments de control estrictes no donen autorització a aquesta funcionalitat en l’entorn de producció.

4. SMOD Gestió d’ampliacions SAP

Quan hem d’estendre la funcionalitat del sistema estàndard SAP, aquesta transacció es converteix en una font de recursos molt interessant per descobrir d’una maner ràpida totes les user-exits de les que disposa el sistema sense tenir que anar als punts de customizing. La transacció ens permet fer cerques i més d’una vegada he descobert alguna user-exit que no hi hagut manera de trobar en el Customizing (coses del SAP).

5. SNOTE Note Assistent de SAP

La implantació de notes OSS ha passat de ser un suplici a ser un joc de nens (o gairebé perquè en SAP res es tan senzill com sembla ) des de que el sistema incorpora aquesta transacció.

6. WEDI - Menú àmbit dels IDOCs

Es un menú d’àmbit que ens porta a les transaccions dels IDOCs. Aquest menú es una mina de recursos per analitzar el contingut dels IDOCs, reprocessar IDOCs, crear un IDOC des de un fitxer del servidor, ...

Dintre del entorn dels IDOCs les transaccions que més utilitzo son:
  • WE09 - permet cercar un valor per qualsevol segment del IDOC i sense tenir que especifica el nom del segment
  • WE02 – Permet cercar IDOCs filtrant per una Variant de missatges (camp que cal utilitzar quan es vol derivar workflows d’errors o diferenciar entre centres o societats
  • WE16 – Permet crear IDOC a partir d’un fitxer del servidor – transacció necessària quan estem implantant un nou procés d’entrada de dades mitjançant IDOCs des de un sistema extern i hem de realitzar les primeres proves unitàries)
  • BD87 – Transacció molt útil per processar massivament IDOCs que s'han quedat ‘penjats (sense processar) per algun motiu, a vegades el motiu es el desacoblament del event amb el procés d’entrada i per tal de reactivar aquest acoblament hem de fer servir la transacció OYEB
  • PPOME – Per crear l’estructura organitzativa, les funcions i posicions que han de rebre els missatges d’error dels IDOCs.

7. SE18 BadI-Builder: Definicions

Una altre transacció que ens permet estendre les funcionalitats del sistema SAP, en aquest cas amb el concepte de programació orientada a objectes i totes les seves propietats que es poden implementar amb les BADIs.

8. SM12 Visualitzar i eliminar bloquejos


Aquesta transacció es convenient consultar-la quan es fan càrregues massives de dades mestres o variables o processos que fan modificacions massives. Es convenient durant les proves de volum comprovar que el sistema de bloquejos tant estàndard com de les nostres taules Z* e Y* funciona correctament i amb la rapides esperada i necessària.

9. SCOT SAPConnect Gestió

Transacció que cal consultar quan hi ha problemes amb l’enviament de Fax, Emails o SAPOffice. Ens permet veure el detall de tot el que s’ha estat enviant i els seus estatus.

10. SPRO Customizing: Tractament projecte

Finalment la transacció que ens porta al customizing del sistema SAP, on el sistema ens descobreix tota la seva potencialitat i on per més hores que t’hi passis remenant sempre acabes trobant un nou punt de customizing amb una funcionalitat que t’havia passat per alt fins aquell moment.

Altres transaccions que faig servir per treure el màxim profit del sistema SAP o analitzar com s’està comportant el sistema SAP:
  • SM37 - Resum mitjançant selecció de jobs
  • ST05 - Performance Analysis
  • BAPI - Explorador BAPIs
  • SPAU Visualitzar objectes ED modificats i SPDD Visualitzar objectes Dict. modificats: Les dues transaccions per excel•lència quan es realitza un canvi de versió, podem detectar quins programes estàndard i objectes del diccionari s’han modificat en el sistema. Desconec si amb la versió ECC6 existeix alguna altra transacció que faciliti el canvi de versió.

Aquestes son les transaccions que considero més útils per treure el màxim profit del sistema SAP o que m’ajuden en el meu dia a dia. ¿Quines son les transaccions SAP que considerés més útils?