dijous, 29 d’octubre del 2009

El meu bloc es la meva imatge de marca com a professional

En la situació actual de globalització i externalització de serveis i productes, els treballadors o professionals lliures els fa difícil competir amb un entorn global.

Com vaig comentar fa uns dies al bloc Invercat Ens hem de reinventar com a treballadors, dintre d’aquesta nova reinvenció del nostre paper com a treballadors hi juga un paper molt important la nostra imatge pública en la xarxa.

Estic convençut, aquests es un motiu de la creació d’aquest bloc personal però amb orientació professional, que en els propers anys tots els treballadors i professionals lliures estarem en una o altre xarxa social professional, ja sigui LinkedIn, Xing o qualsevol altre. A més a més, tots haurem de tenir el nostre propi bloc personal amb orientació professional per tal que la nostra visibilitat professional sigui més alta.

El bloc personal amb orientació professional que haurem de crear, desenvolupar i fer créixer, no només hi tindrem exposat el nostre currículum professional , sinó que haurà de ser un bloc on compartirem tots els nostres coneixements i totes les nostres competències adquirides.

El contingut del bloc anirà evolucionant a mesura que nosaltres evolucionem com a professionals. Aquesta evolució del nostre bloc servirà perquè les empreses coneguin amb molt més detall com som, que fem, quines eines i competències dominem i si som una persona proactiva o no.

Una empresa quan vagi a fer una selecció de 5 professionals entre 50 o 60 candidats, a apart de fer el primer filtratge pel currículum professional, farà un segon filtratge consultant el bloc personal amb orientació professional de cadascun dels candidats, aquells que no tinguin el seu bloc professional possiblement seran els primers en ser descartats.

¿Que en penseu vosaltres?

SAP AG: Resultats 3 trimestre 2009

SAP AG ha presentat el resultats del seu tercer trimestre del 2009. En el següent vídeo podem veure la entrevista que Bloomberg TV ha realitzat a Léo Apotheker, CEO of SAP AG.

En l’entrevista Léo diu que els mercats han tocat fons i ara cal veure com serà la recuperació, si en forma de V, en forma de U, en forma de W, o alguna altra forma.

També exposa que a Alemanya ja ha començat el canvi de tendència i que als Estats Units serà un dels propers països on comenci el canvi de tendència.

Sobre Àsia i Xina, comenta que son la primera empresa no Xinesa de Software.

No espera cap retalla més de plantilla i la majoria de plantilla que han retallat ha estat en els departaments de ventes i consultoria.

Vídeo entrevista a Léo Apotheker, CEO of SAP AG:

Resultats SAP AG en els primers 9 mesos del 2009 (Clicar imatge per ampliar):

Resultats SAP 9 primers mesos 2009

Gràfic amb els ingressos dels 9 primers mesos 2009 per regió (Clicar imatge per ampliar):

Ingressos SAP 9 primers mesos 2009 per regio

Resultats SAP AG tercer trimestre del 2009 (Clicar imatge per ampliar):


SAP Resultats 3 trimestre 2009

Gràfic amb els ingressos del tercer trimestre 2009 per regió (Clicar imatge per ampliar):


SAP Ingressos 3 trimestre 2009 per regió

La presentació del resultats del tercer trimestre 2009.

La informació financera del tercer trimestre

dimarts, 27 d’octubre del 2009

Funcions Analista programador ABAP IV

Per aquelles persones que estan interessades a desenvolupar la seva carrera professional en la programació en el llenguatge de programació ABAP IV, llenguatge propi de l’entorn SAP, vaig a descriure quines son les principals funcions que realitza un analista programador en ABAP IV en un projecte de SAP.

Les principals funcions d’un analista programador en ABAP IV son:

- Definició de les especificacions tècniques de les aplicacions SAP que s’han de desenvolupar a mida a partir de les especificacions funcionals creades pel Consultor SAP

- Donar suport al consultor SAP en els aspectes tècnics

- Programar algunes de les aplicacions

- Fer el seguiment de l’evolució de les aplicacions que desenvolupa el seu equip de programadors

- Donar suport tècnic al seu equip de programadors

- Provar que les aplicacions desenvolupades pels programadors compleixen els requisits tècnics especificats en el disseny tècnic

- Coordinar amb la resta d’analistes programadors d’altres mòduls la correcta integració de totes les aplicacions desenvolupades

- Formar al consultor funcional SAP en l’ús de les aplicacions desenvolupades a mida

- Suport al consultor funcional en les aplicacions durant la posta en marxa del projecte

Si vols conèixer quines son les principals funcions d’un Consultor SAP les pots conèixer a: Consultor SAP

Funcions Consultor SAP

Per totes aquelles persones que estan interessades en començar la seva carrera professional en el entorn SAP vaig a descriure quines son les principals funcions que realitza un consultor SAP.

Les principals funcions d’un consultor SAP son:

- Presa de requeriments als usuaris mestres

- Definició del model conceptual del procés i les aplicacions SAP

- Identificar les funcionalitats que no té el SAP estàndard i que s’hauran de desenvolupar a mida o bé obligarà a redefinir el procés

- Parametrització del entorn SAP

- Definició de les especificacions funcionals de les aplicacions SAP que s’han de desenvolupar a mida

- Fer el seguiment de l’evolució de les aplicacions desenvolupades a mida

- Provar que les aplicacions desenvolupades a mida compleixen els requisits funcionals definits en les especificacions funcionals

- Provar que els processos compleixen el model conceptual definit juntament amb el usuari mestre

- Coordinar amb la resta de consultors d’altres mòduls la correcta integració de tots els processos i aplicacions

- Formació als usuaris

- Suport al usuari en la posta en marxa del projecte

dilluns, 26 d’octubre del 2009

Els sistemes d’informació de cost a servei de valor afegit

Els sistemes d’informació (SI) de les empreses sempre han tingut la mala fama de ser considerats com un cost per l’empresa, el qual s’intenta reduir en la mesura possible. Per això ja fa anys es van iniciar en les grans empreses els processos d’externalització dels seus sistemes d’informació.

Tot i ser un servei que aporta molt valor a les empreses, la percepció que tenen els usuaris i algunes Pimes dels sistemes d’informació es que son un cost, i en alguns casos un cost molt alt.

¿Es possible que els sistemes d’informació passin a ser un servei de valor afegit?

Crec que sí. La clau per tal que els sistemes d’informació deixin de ser vistos com un cost dintre de la empresa i siguin vistos com un valor afegit rau en aconseguir guanyar-se la confiança i el respecte de l’usuari.

Si l’usuari sent que té el suport dels sistemes d’informació en les seves tasques diàries, l’ajuden a reduir els processos monòtons i l’ajuden a millorar els seus processos diaris amb les noves eines TIC, aleshores l’usuari passarà a ser un actiu molt valuós pels sistemes d’informació al considerar-los com un servei imprescindible dintre dels seus processos diaris i dels seus processos de millora.

En les enquestes de satisfacció sobre els sistemes d’informació, que es fan a l’usuari, quedarà reflectit el valor que aporten els sistemes d’informació en els processos diaris de l’empresa, i serà aleshores quan es veurà als sistemes d’informació com a servei de valor afegit.

Per contra si l’usuari no està satisfet amb els seus sistemes d’informació, aquests seran vistos com un cost a reduir, i serà aleshores quan l’externalització dels sistemes d’informació passen a ser una opció ben real, encara que no te perquè ser la millor solució.

Aconseguir un alt grau de satisfacció en els usuaris es una tasca molt complexa degut al conflicte que sorgeix entre la immediatesa de les solucions que vol l’usuari individual i la capacitat limitada del departament de sistemes d’informació per donar resposta al conjunt global de solucions demandades per tots els usuaris.

Els departaments de sistemes d’informació que millor sàpiguen prioritzar les necessitats de tots els usuaris i millor sàpiguen gestionar les necessitats de l’usuari individual, seran els que aportin més valor afegit a l’empresa.