dilluns, 23 de novembre de 2009

SAP Netweaver, BPM i SOA

El SAP Netweaver es la plataforma de SAP basada en la arquitectura SOA (Service Oriented Architecture), permet unificar tots els components tecnològics en una única plataforma, tant els sistemes que funcionen amb Software SAP com amb software d’altres proveïdors.

Amb aquesta plataforma SAP encamina el seu software des de la eficiència en les operacions a la agilitat en els negocis:

SAP Netweaver des de la eficiència en les operacions a la agilitat en els negocis

En aquest vídeo, Dirk Ammermann ens explica com SAP Netweaver composition enviroment 7.2 combina els beneficis de BPM (Business process management) i SOA.

Els beneficis del BPM son:

SAP Netweaver beneficis BPM

Els beneficis del SOA son:

SAP Netweaver beneficis SOA

En aquest gràfic podem veure els perfils professionals necessaris per construir aplicacions de processos amb SAP Netweaver :

SAP Netweaver grafic aplicacions processos i perfils professionals necessaris

Amb el SAP Netweaver hi ha la possibilitat de lligar el procés del BPM amb BAPIs del Backend, enlloc de fer servir serveis SOA. Segons Dirk Ammermann, es qüestió de la filosofia de la empresa si prefereix lligar els processos amb serveis SOA´s o amb BAPI´s.

Si voleu conèixer amb més detall la plataforma SAP Netweaver us recomano visualitzar el vídeo complert de Dirk Ammermann del Virtual SAP TechEd’09: Enllaç vídeo SAP Netweaver

dissabte, 14 de novembre de 2009

SAP i Agile

Agile es un grup de metodologies de desenvolupament de Software basat en desenvolupaments iteratius, on els requeriments i solucions evolucionen mitjançant la col·laboració entre equips multi-funcionals autoorganitzats.

Alguns dels principis del Agile Manifesto:

- Satisfacció del usuari mitjançant l’entrega rapida i continua de software útil

- El software desenvolupat s’entrega freqüentment, cada poques setmanes enlloc de mesos

- El software que es desenvolupa es la principal mesura del progrés

- Inclús canvis d’última hora de requeriments son benvinguts

- Cooperació diària i molt propera entre usuaris de negoci i desenvolupadors

- Conversacions cara a cara es la millor forma de comunicació (co-localització)

- Els projectes son construïts al voltant de individus motivats, els quals se’ls ha de donar la confiança

- Atenció constant a l’excel·lència tècnica i al bon disseny

- Simplicitat

- Equips autoorganitzats

- Adaptació constant a les circumstàncies canviants

El que més m’ha sorprès d’aquesta metodologia es que la seva manera de treballar es basa en fixar uns objectius a 15 dies del que cal desenvolupar. Aquesta funcionalitat ha d’estar emmarcada dintre del projecte a llar termini, es adir no es fa una cosa perquè si.

En aquests 15 dies s’ha de desenvolupar la funcionalitat i provar-la i ha d’estar llesta per passar la funcionalitat desenvolupada a producció. Al estar el equip de treball físicament junts, la interacció es constant entre desenvolupadors i usuaris de negoci.

Una altre dada interessant de la metodologia es que al estar desenvolupant petites funcionalitats, englobades dintre d’un projecte més global, si durant el transcurs del temps les prioritats canvien, es pot reorganitzar l’ordre de les prioritats o canviar els objectius del projecte a llarg termini.

Quantes vegades ens hem trobat que després de estar treballant durant mesos en un nou projecte, quan es fa l’entrega al usuari aquest manifesta que les seves prioritats han canviat i ara ja no l’interessa el que s’ha desenvolupat.

Amb aquesta metodologia s’haguessin pogut canviar els objectius del projecte durant el transcurs del mateix i fer entregues quinzenals de les funcionalitats que li son més urgents al usuari segons les seves últimes prioritats.

¿Es possible aplicar alguna de les metodologies Agile en projectes SAP?

En projectes d’implantació de SAP no veig factible utilitzar aquesta metodologia Agile. En canvi en projectes de manteniment i evolutius que tinguin una durada d’un parell de mesos si que veig possible i útil aquesta metodologia de treball.

Tot i veure-la útil, hi ha alguns aspectes que cal tenir presents:

- El desenvolupador ha de ser un funcional i desenvolupador expert per tal de construir solucions estables i escalables a mesura que evolucioni el projecte

- Els usuaris de negoci han de ser experts en els processos que volen millorar

- Cal comparar el cost que pot suposar aquesta metodologia de treball, amb equips autoorganitzats enfront els mètodes habituals de gestionar un ‘pool’ de demandes i realitzar-les segons les prioritats del global del usuaris.

- En projectes on han d’intervenir varis mòduls de SAP es fa difícil poder fer coincidir els equips de treball de les diferents àrees.

La prova definitiva per saber si aquesta metodologia Agile de treball es pot aplicar a SAP, i concretament en la nostra empresa es fer una prova, crear un equip de treball per un projecte d’un parell de mesos i veure que passa.

Durant el transcurs de la ‘prova’ s’hauria d’aplicar alguna de els metodologies Agile (Scrum, Extreme Programming) al peu de la lletra. Al final de la prova s’hauria d’avaluar els resultats tant des de la part tècnica de desenvolupament com des de la part dels usuaris de negoci.

¿Creieu que es pot aplicar alguna metodologia Agile en projectes SAP?

SAP Business All-in-One Video presentació i demostració

Vídeo amb una presentació i demostració de SAP Business All-in-One, un dels producte de SAP AG orientat a les petites i mitjanes empreses.

dimarts, 10 de novembre de 2009

SAP i SaaS (Software as a Service)

SAP AG no vol perdre el fil de les últimes iniciatives en el món tecnològic i s’ha apuntat a l’oferiment de SaaS, Software as a Service, per a petites i mitjanes empreses amb el producte SAP Business By Design.

SAP Business By Design es una solució que permet a les petites i mitjanes empreses tenir una solució per gestionar tota la empresa sense la necessitat de comprar ni software ni hardware i tampoc cal preocupar-se per la instal·lació, manteniment i actualització del software. De moment la solució SAP Business By Design només esta disponible als Estats Units, Alemanya, França, Regne Unit, Xina e India.

Pels professionals de SAP aquesta es una gran noticia. Quan t’has especialitzat en un producte en concret, es important que l’empresa que ofereix aquest producte no perdi pistonada dintre de les noves tendències en el món tecnològic ni en el món empresarial. Si el seu producte queda obsolet, nosaltres com a professionals especialitzats en aquest producte quedarem obsolets.

El fet que SAP estigui apostant pel SaaS (Software as a Service) significa que moltes petites i mitjanes empreses que fins ara no podien assumir el cost d’implantar i mantenir una de les solucions SAP, ara si que ho podran fer al reduir-se tant els costos d’implementació com de manteniment de les solucions SAP.

Quan SAP Business By Design arribi al mercat Espanyol permetrà a les petites i mitjanes empreses augmentar la seva productivitat i professionalització en la gestió integrada dels processos empresarials. També, provocarà una forta demanda de professionals en el entorn SAP.

divendres, 6 de novembre de 2009

Model dades en implantacions SAP

Una de les grans tasques, tant pel volum de feina com per la importància de la tasca, es el model de dades que cal realitzar en la implantació del sistema SAP.

El model de dades en SAP està condicionat per l’estructura organitzativa de la empresa, així com pels seus processos. Per tant, abans de començar qualsevol definició de model de dades SAP cal tenir definides quines seran les principals estructures organitzatives a SAP: Societats, divisions, organitzacions de ventes, organitzacions de compres, centres, ...

Un cop identificades les dades obligatòries i les dades necessàries dels processos actuals en el nostre sistema d’informació, caldrà analitzar si el sistema SAP contempla totes aquestes dades.

En cas necessari el model de dades estàndard de SAP, tant de dades mestres com de dades variables, es pot ampliar, tot i que no es recomanable a no ser que sigui imprescindible.

La màxima de menys es més hauria d’estar ben present durant tot el procés d’implantació del sistema SAP. Crear noves estructures organitzatives, en un futur, e integrar-les en els processos es molt senzill que no pas eliminar estructures organitzatives.

La formació als usuaris mestres en les etapes inicials del projecte d’implantació del sistema SAP per tal que coneguin les estructures organitzatives de SAP i les seves nomenclatures es importantíssima perquè seran ells, juntament amb el seu analista de negoci SAP, els que s’hauran d’encarregar de fer els lligams i les verificacions de les dades mestres entre els seus sistemes actuals i el sistema SAP.

Els analistes de negoci SAP del projecte, a part de parametritzar el sistema e identificar i resoldre possibles mancances de SAP en funcionalitats necessàries i especifiques de la empresa, hauran de realitzar una tasca formativa als usuaris mestres i un suport constant als mateixos durant l’etapa d’enllaçar els models de dades entre el sistema d’informació actual i el sistema SAP a implantar.

Bona part de l’èxit de la implantació del sistema SAP recau en tenir totes les dades mestres ben informades i amb dades coherents.