dilluns, 29 de març de 2010

SAP MM

Interessant presentació introductòria al mòdul de SAP MM realitzada per Ravi Jain.

Explica les principals funcions del components que formen el mòdul MM de SAP: Planificació basada en els consums, Compres, Gestió dels serveis externs, Gestió del inventari, verificació de factures logístiques i gestió de l’avaluació dels proveïdors.

SAP MM Process Flow

Remarca alguns dels beneficis de l’ús de SAP MM:

- Reducció del cost dels materials

- Control dels costos indirectes

- Reducció del risc de pèrdues de inventari

- Millores en la entrega dels productes

Els beneficis que destacaria jo quan es fa un bon ús del mòdul MM de SAP:

- Control dels proveïdors als quals es pot comprar mitjançant els registres infos de SAP. Control imprescindible que s’ha de realitzar per alguns sectors, com el farmacèutic, on els proveïdors han d’estar homologats.

- El MRP pot escollir el proveïdor més idoni segons el termini d’entrega del proveïdor, segons la quantitat de compra o bé segons la quota assignada a cadascun dels proveïdors.

- Millor gestió i control de compres de despeses e inversions, imputant el cost al centre de cost, projecte o comanda de client.

- Gestió compres CrossCompany molt senzilla amb les comandes de trasllat.

- Gestió del stock simple: cada material només permet una ubicació

- La regla de determinació de stock permet aplicar certs criteris per decidir quin estoc s’ha de consumir o servir primer: ¿Primer Stock propi o stock en consigna? ¿Quina prioritat s’ha de donar a cadascun dels magatzems per consumir el stock?

- Control de les factures de proveïdor molt configurable segons les necessitats de la empresa: verificació basada en la entrega de mercaderia, percentatge màxim de desviació en preus, ...

- La planificació basada en els consums permet ajustar les compres basant-se en els consums històrics, i això implica una millora al reduir el stock en el magatzem, reduïm els dies de rotació del stock i ajudem a millorar el flux de caixa.

- Control del stock facilitat al Subcontractista i del stock a facilitar al Subcontractista

No em vull allargar més perquè en cada una de les transaccions que ens ofereix el mòdul MM de SAP se’m ocorren varies raons que ajuden a millor els processos logístics, reduir els temps d’aprovisionament, millorar la gestió i control dels proveïdors, ..

El Mòdul MM de SAP, si està ben parametritzat i s’utilitzen la majoria de les funcionalitats estàndard del sistema ens permet obtenir unes millores molt significatives en els processos i en les diverses àrees que gestiona.

diumenge, 28 de març de 2010

Cicle optimització processos SAP amb MM, WM i RF

El següent gràfic pretén representar molt senzillament l’evolució natural que experimenten les empreses que tenen instal•lat SAP quan volen millorar els seus processos logístics, concretament els processos físics que es produeixen dintre dels magatzems.

Inicialment les empreses comencen instal•lant únicament el mòdul MM, perquè es el més semblant a la gestió que tenien en el seu sistema anterior i perquè els processos dintre de SAP son més senzills, excepte per aquells magatzems amb gran complexitat en els quals ja instal•len de bon principi el mòdul WM.

Posteriorment, s’adonen que estant desaprofitant molt espai físic en el magatzem al no tenir definides ubicacions i que no poden aplicar estratègies d’entrada i sortida en els materials que els permetrien disminuir el recorregut dels materials dintre del magatzem. Es aleshores quan activen el mòdul WM de SAP.

Finalment, s’adonen que el temps emprat per confirmar les ordres de transport de SAP es ferragós pels operaris. Per poder realitzar un control més estricte i eficaç del volum de càrrega dels operaris del magatzem, així com per tenir un control més detallat dels retards en les operacions del magatzem es necessari la utilització de la Radiofreqüència(RF) en el magatzem, i aquí el SAP Console es una aplicació estàndard de SAP que ja incorpora varies transaccions específiques per les pistoles de RF, a més a més permet crear transaccions pròpies utilitzant el llenguatge de programació ABAP IV, per tant podem ampliar la funcionalitat de SAP Console sense la necessitat d’aprendre un nou llenguatge de programació, utilitzant el procés transaccional estàndard de SAP per encadenar processos des de una pistola de RF i sense els maldecaps que suposa la integració amb aplicacions no SAP.

dissabte, 20 de març de 2010

SAP EDI : últimes tendències SAP Information and Interchange (SII)

¿Quines son les últimes tendències en implementacions EDI en el entorn SAP?

Les últimes tendències en les implementacions EDI en el entorn SAP estan aprofitant els avantatges en reducció de costos i simplificació del hardware i software per l’empresa que suposen els Software com a Servei (SaaS) i el núvol.

A finals de l’any 2008 SAP va adquirir l’empresa Crossgate, un dels serveis que poden marcar un punt d’inflexió en com enteníem les comunicacions EDI i B2B es el SAP II (SAP Information and Interchange).

SII es una plataforma EDI i B2B centralitzada que poden utilitzar tots els usuaris SAP per intercanviar fitxers EDI i qualsevol document de negoci electrònic. La plataforma esta basada en la tecnologia SAP NetWeaver PI.

SAP Information Interchange

Les empreses es poden subscriure al servei de SII i un cop subscrits poden convidar als seus partners (clients, proveïdors, ...) a connectar-se mitjançant el servei SII per intercanviar qualsevol fitxer EDI o qualsevol fitxer electrònic. Igual que creem el nostre perfil a LinkedIn i després podem convidar a qualsevol conegut nostre a apuntar-se, i que qualsevol persona ens trobi en LinkedIn, el SII funciona igual. Un cop l’empresa s’ha apuntat al servei SII s’emmagatzema en un “repository” central global, es publicat i es posa a disposició de tota la comunitat SAP que es troba en el SII. Així qualsevol partner que es trobi en la comunitat ens pot veure i pot proposar-nos intercanviar qualsevol document electrònic o fitxer EDI.

Tenint en compte que prop de 89.000 organitzacions utilitzen SAP en els seus processos de negoci i que més del 70% de l’economia mundial esta formada per organitzacions que utilitzen aplicacions SAP, molts dels nostres partners importants segurament utilitzen SAP en els seus processos de negoci i ens pot permetre aportar valor en la nostra relació amb ells utilitzant tecnologia EDI estàndard SAP.

La idea central de SII es que les empreses enviïn un únic fitxer EDI estàndard de SAP al “repository” global, per cada procés de negoci que intercanviïn amb el seus partners, i d’aquesta manera qualsevol partner que estigui subscrit al servei pot rebre els fitxer per EDI.

Amb aquesta plataforma s’haurien d’acabar els fitxers EDI customitzats per cada client o per cada proveïdor. Però malgrat les bones intencions, es una utopia perquè en algun moment s’haurà de fer algun tipus de conversió de dades entre els nostres sistemes i els sistemes dels clients o proveïdors, per exemple la codificació de les nostres condicions d’expedició que hem configurat en el nostre sistema SAP segurament no coincidirà amb la dels nostres clients i en algun punt, o bé en el nostre sistema o bé en el SII o bé en el sistema del nostre client s’haurà de fer una taula de correspondència entre les nostres condicions d’expedicions i les del client.

El servei SII ajuda a reduir el cost d’implantació, aprenentatge i manteniment d’un sistema EDI i d’un equip EDI. A més a més al ser un servei ofert per una empresa de SAP, ajuda a reduir les aplicacions no SAP (una tendència creixent en les empreses) i per tant a estandaritzar el procés amb tecnologia SAP.

SII es el servei EDI i B2B ofert per SAP, però hi ha altres empreses que ofereixen el servei de subsistema EDI com a SaaS, i a més a més estan certificades per SAP, com podria ser EDICOM.

La reflexió més important que han de fer totes les empreses que tenen SAP i que no tenen activats els EDIs, es que estan perdent el tren de la millora en la seva productivitat i que estan deixant d’oferir un servei de més valor afegit al seus clients i també estan deixant de rebre un servei de més valor afegit per part dels seus proveïdors. El ROI d’implementar un o varis fluxos EDI es fàcilment mesurable i ens sorprendrà veure que en menys temps del que ens pensem el nostre ROI es positiu, a més a més estem oferint un servei de més valor afegit als nostres clients i oferint una imatge d’empresa tecnològicament avançada.

Articles SAP EDI i SAP Information Interchange:

SAP EDI, Cloud Computing and Business Networks
SAP® Information Interchange - SAP's New EDI Solution
Existing EDI Users and the SAP Information Interchange

Externalitzar els serveis EDI i les operacions B2B

Crossgate es una empresa que ofereix el servei d’externalitzar els serveis EDI i les operacions B2B a les empreses. SAP AG es accionista de Crossgate. En aquest vídeo ens expliquen quins serveis ofereixen i com les empreses poden reduir els seus costos en els departaments EDI.

dimarts, 16 de març de 2010

SAP XI – SAP PI

SAP XI SAP PI
En aquest Power Point exposen d’una manera força senzilla i clara que es el SAP XI, la última versió es el SAP PI.

SAP XI – SAP PI està construït sobre els estandards oberts SOA, XML i Java.

EL SAP XI – SAP PI s’està utilitzant actualment, entre altres, en les aplicacions:

 1. MDM – SAP Master Data Management
 2. SRM – SAP Supplier Relationship Management
 3. ICH – SAP Inventory Collaboration Hub within SAP SCM
 4. BI – SAP Business Intelligence, for Global reporting Spending
 5. R/3 Enterprise – for industry Standard Support
 6. CRM – SAP Customer Relationship Management, for Extended Order Management
 7. SBO – SAP Business One

dimecres, 10 de març de 2010

¿Que volen els usuaris de SAP de SAP? Reduir costos

¿Que volen els usuaris de SAP de SAP? Reduir costos

Les principals necessitats dels usuaris de SAP son:
 • Reduir el cost de propietat i la complexitat
 • Adreçar la integració de SAP amb les inversions existents
 • Completar el pla de ruta original i promès del producte
 • Reduir el cost de manteniment o mostrar valor
 • Renovar el focus en la innovació (exemple: Web 2.0, SaaS)
 • Millorar la usabilitat
 • Millorar la integració amb Microsoft (Sharepoint, Office)
 • Menys intimidació i més aliances
 • Fer NetWeaver més senzill d’utilitzar
 • Proporcionar un ajut eficaç de costos per R/3 4.X
Degut a aquestes necessitats del usuaris SAP, els proveïdors de SAP que proporcionen optimitzacions i extensions de solucions estan experimentant ràpids creixements. Les aplicacions que creen valor per la empresa es poden classificar en 7 àrees:
 1. Extensió de l’aplicació i facilitat d’ús
 2. Aplicació de gestió del cicle de vida
 3. Arxivat, emmagatzematge i gestió de dades
 4. Gestió de llicències i la optimització
 5. Integració amb Microsoft Office
 6. Manteniment de tercers
 7. Virtualització
Si voleu conèixer el detall de cada una de les àrees que creen valor podeu consultar l’article: The SAP Optimization List – Key Ecosystem Vendors You Should Know

Altres articles interessants sobre les aplicacions SAP que creen valor per les empreses:
 1. 2010 Apps Strategies Should Start With Business Value
 2. Event Report: 2009 SAP Influencer Summit

divendres, 5 de març de 2010

Estratègia carrera professional SAP en SapNetweaver

Tony de Thomasis ha realitzat una presentació molt interessant per reflexionar com definir i executar la nostra carrera professional SAP en SapNetweaver.

Més articles interessant sobre les carreres professional en el entorn SAP per l’any 2010:
SAP Career Outlook 2010: The Intersection of Talent and Community
SAP Career Outlook 2010 - Lessons Learned (plus videos)