divendres, 19 de febrer de 2010

Web Dynpro ABAP: Exemple ‘Hello World’

Holger Stumm ha realiztar un vídeo de com realitzar una aplicació amb Web Dynpro ABAP (WD ABAP), ha creat l’aplicació ‘Hello World’ que ens ensenya tots els passos que cal fer per crear la nostra primera aplicació Web Dynpro ABAP.

La Web Dynpro Abap es pot realitzar des de la transacció SE80 i es programa tot amb ABAP IV. Es el sistema SAP el que s’encarrega de convertir el codi ABAP en format HTML per ser executada des de qualsevol explorador web.

Un cop realitzada l’aplicació podrà ser executada des de qualsevol portal empresarial o des de el navegador de internet.

dissabte, 13 de febrer de 2010

Informe Salaris SAP 2010

Gràcies al article SAP Salary Outlook in 2010: Panaya SAP Salary Survey Analysis del bloc de Jon Reed al SDN de SAP, descobreixo que l’empresa Panaya ha realitzat un informe sobre els Salaris dels professionals SAP 2010.

Del informe destaco dues gràfiques molt representatives:

Salaris per tipus de treball: Programador ABAP IV, Consultor SAP, Director IT, ...

Salaris SAP 2010 per funcions

Salaris per localització de la seu de la empresa EE.UU, Europa i resta; i per tipus d’empresa: Consultora de SAP o Client final

Salaris SAP 2010 consultores vs clients

L'informe complert el podeu consultar a One in Two SAP Professionals Expect Salary Increase in 2010, realment val la pena llegir-lo (cal donar el email per baixar-te l'informe en format PDF)

divendres, 12 de febrer de 2010

Reduir el TCO en canvis de versió de SAP i en implementacions de Support Package de SAP

En aquesta presentació de Panaya ens presenten la eina que han desenvolupat per reduir el TCO (Total cost of ownership) automatitzant els canvis de versió, els manteniments, i la integració d'aplicacions encapsulades utilitzant simulacions en súper ordinadors basades en Cloud ( el núvol).

Algunes dades interessants que dona en la presentació:
  1. Una mitjana de 5.642 programes a mida per sistema
  2. Quan es fa el canvi de versió a ERP 6.0 el % de programes estàndard que es modifiquen son: 64% per la versió 4.6C, 40% per versió 4.7 i el 31% per la versió ERP 5.0:
  3. SAP ECC 6.0 programes afectats en canvis versions
  4. Cost mig d’un canvi de versió: 1 Milió de Dòlars ( X 100K R/3 Systems = $100B!!!)
  5. Cost mig d’implantar un Support Package: 36K Dòlars ( X 100K R/3 Systems = $3,6B)


Desconec el Software de Panaya però les dades que presenta com a mínim et fan reflexionar que cada actualització del software te un cost enorme per les empreses i totes aquelles eines que es desenvolupin per reduir el cost d’actualització del software seran benvingudes per les empreses.

Exportar dades de SAP a Excel amb ABAP OLE

Otto Gold ens explica al seu bloc del SDN de SAP com exportar dades de SAP a EXCEL utilitzant ABAP OLE. Ja sigui utilitzant una plantilla creada prèviament a SAP o be creant-la des de zero i utilitzant XSL i XSLT per donar format a la fulla Excel. Tal i com ens exposa Otto, inclús podríem generar gràfics, aplicar formules, etc.. amb les dades exportades des de SAP.

La potencia de la tècnica ABAP OLE es que ens permet agafar les dades de la base de dades de SAP i exportar-la a una fulla Excel, sempre molt més amigable pels usuaris i útils quan l’usuari vol manipular les dades lliurement per realitzar anàlisis particulars; un cop exportades les dades a la fulla Excel, es pot executar des de SAP totes les funcions, gràfics, etc.. que tingui la fulla Excel. Es a dir, des de SAP podem controlar la fulla Excel que hem obert per tal que es generin gràfics o s’apliquin funcions, etc..

La limitació d’aquesta tècnica ABAP OLE es que el programa no es pot executar en fons, només es pot executar Online perquè s’instancia els objectes del PC del usuari.

Si volem exportar dades a una fulla Excel i el procés s’ha d’executar en fons, s’haurà d’utilitzar la funció XXL_FULL_API que genera un SAP Office a la oficina d’entrada de l’usuari; quan l’usuari obre el document de SAP Office s’instancia l’Excel i es presenten les dades en la fulla Excel.

Els dos articles de Otto Gold per aprofundir sobre l’exportació de dades des de SAP a EXCEL son:


Documentació per millorar la tècnica de determinació de missatges

The Smith Consulting Group ha creat una documentació força interessant per millorar la tècnica de determinació de missatges estàndard de SAP.

Les persones que no hagin aprofundit gaire en la potencialitat que ens ofereix el sistema SAP per millorar les tècniques de determinació, ja sigui de missatges, preus, etc.. trobaran força interessant aquest document perque ens explica tant la part de parametrització que cal realitzar, les estructures de comunicació a ampliar, com omplir els camps afegits a les estructures de comunicació i les rutines condicionals que es poden crear per realitzar condicions de determinació del missatge.

Si entenem la metodologia i els objectes que cal modificar i crear per millorar la tècnica de determinació de missatges, ens serà molt útil ja que els mateixos conceptes s’apliquen a la tècnica de determinació de preus en les comandes de SD, en les comandes de compres, etc..

Enhancing Output Determination

dimarts, 2 de febrer de 2010

SAP 12Sprints: col•laboració orientada a prendre decisions

SAP 12Sprints: col•laboració orientada a prendre decisions
SAP 12Sprints es el projecte de col•laboració orientada a prendre decisions de SAP.

¿Que es una col•laboració orientada a prendre decisions?

Portar ordre al caos i transformar el treball en equip en resultats d’una manera ràpida. La col•laboració orientada a prendre decisions inclou:

  • Persones – Portar a tothom a la mateixa pàgina


  • Informació – Compartir els documents i les dades d’una manera plana


  • Mètodes - Proveir una estructura amb eines de negoci per intercanviar idees, estratègies i prendre decisions.

En aquest vídeo s’expliquen algunes de les bases de SAP 12Sprints:


Si voleu veure més vídeos de documentació de 12sprints els podeu consultar al canal de 12Sprints de YouTube.

Timo Elliot en el seu bloc ens ensenya alguns exemples de com fer servir 12Sprints.com: Some examples of How to Use 12Sprints.com

Perquè i com l'empresa ha d’aprofitar el poder de Google Wave 2010

En aquesta presentació de Dagfinn Parnas, arquitecte de solucions i SAP mentor, ens exposa perquè i com les empreses haurien d’aprofitar el poder de Google Wave 2010.¿Estem parlant de SAP 2.0?