divendres, 6 de novembre del 2009

Model dades en implantacions SAP

Una de les grans tasques, tant pel volum de feina com per la importància de la tasca, es el model de dades que cal realitzar en la implantació del sistema SAP.

El model de dades en SAP està condicionat per l’estructura organitzativa de la empresa, així com pels seus processos. Per tant, abans de començar qualsevol definició de model de dades SAP cal tenir definides quines seran les principals estructures organitzatives a SAP: Societats, divisions, organitzacions de ventes, organitzacions de compres, centres, ...

Un cop identificades les dades obligatòries i les dades necessàries dels processos actuals en el nostre sistema d’informació, caldrà analitzar si el sistema SAP contempla totes aquestes dades.

En cas necessari el model de dades estàndard de SAP, tant de dades mestres com de dades variables, es pot ampliar, tot i que no es recomanable a no ser que sigui imprescindible.

La màxima de menys es més hauria d’estar ben present durant tot el procés d’implantació del sistema SAP. Crear noves estructures organitzatives, en un futur, e integrar-les en els processos es molt senzill que no pas eliminar estructures organitzatives.

La formació als usuaris mestres en les etapes inicials del projecte d’implantació del sistema SAP per tal que coneguin les estructures organitzatives de SAP i les seves nomenclatures es importantíssima perquè seran ells, juntament amb el seu analista de negoci SAP, els que s’hauran d’encarregar de fer els lligams i les verificacions de les dades mestres entre els seus sistemes actuals i el sistema SAP.

Els analistes de negoci SAP del projecte, a part de parametritzar el sistema e identificar i resoldre possibles mancances de SAP en funcionalitats necessàries i especifiques de la empresa, hauran de realitzar una tasca formativa als usuaris mestres i un suport constant als mateixos durant l’etapa d’enllaçar els models de dades entre el sistema d’informació actual i el sistema SAP a implantar.

Bona part de l’èxit de la implantació del sistema SAP recau en tenir totes les dades mestres ben informades i amb dades coherents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada