dilluns, 29 de març del 2010

SAP MM

Interessant presentació introductòria al mòdul de SAP MM realitzada per Ravi Jain.

Explica les principals funcions del components que formen el mòdul MM de SAP: Planificació basada en els consums, Compres, Gestió dels serveis externs, Gestió del inventari, verificació de factures logístiques i gestió de l’avaluació dels proveïdors.

SAP MM Process Flow

Remarca alguns dels beneficis de l’ús de SAP MM:

- Reducció del cost dels materials

- Control dels costos indirectes

- Reducció del risc de pèrdues de inventari

- Millores en la entrega dels productes

Els beneficis que destacaria jo quan es fa un bon ús del mòdul MM de SAP:

- Control dels proveïdors als quals es pot comprar mitjançant els registres infos de SAP. Control imprescindible que s’ha de realitzar per alguns sectors, com el farmacèutic, on els proveïdors han d’estar homologats.

- El MRP pot escollir el proveïdor més idoni segons el termini d’entrega del proveïdor, segons la quantitat de compra o bé segons la quota assignada a cadascun dels proveïdors.

- Millor gestió i control de compres de despeses e inversions, imputant el cost al centre de cost, projecte o comanda de client.

- Gestió compres CrossCompany molt senzilla amb les comandes de trasllat.

- Gestió del stock simple: cada material només permet una ubicació

- La regla de determinació de stock permet aplicar certs criteris per decidir quin estoc s’ha de consumir o servir primer: ¿Primer Stock propi o stock en consigna? ¿Quina prioritat s’ha de donar a cadascun dels magatzems per consumir el stock?

- Control de les factures de proveïdor molt configurable segons les necessitats de la empresa: verificació basada en la entrega de mercaderia, percentatge màxim de desviació en preus, ...

- La planificació basada en els consums permet ajustar les compres basant-se en els consums històrics, i això implica una millora al reduir el stock en el magatzem, reduïm els dies de rotació del stock i ajudem a millorar el flux de caixa.

- Control del stock facilitat al Subcontractista i del stock a facilitar al Subcontractista

No em vull allargar més perquè en cada una de les transaccions que ens ofereix el mòdul MM de SAP se’m ocorren varies raons que ajuden a millor els processos logístics, reduir els temps d’aprovisionament, millorar la gestió i control dels proveïdors, ..

El Mòdul MM de SAP, si està ben parametritzat i s’utilitzen la majoria de les funcionalitats estàndard del sistema ens permet obtenir unes millores molt significatives en els processos i en les diverses àrees que gestiona.

1 comentari: