diumenge, 28 de març del 2010

Cicle optimització processos SAP amb MM, WM i RF

El següent gràfic pretén representar molt senzillament l’evolució natural que experimenten les empreses que tenen instal•lat SAP quan volen millorar els seus processos logístics, concretament els processos físics que es produeixen dintre dels magatzems.

Inicialment les empreses comencen instal•lant únicament el mòdul MM, perquè es el més semblant a la gestió que tenien en el seu sistema anterior i perquè els processos dintre de SAP son més senzills, excepte per aquells magatzems amb gran complexitat en els quals ja instal•len de bon principi el mòdul WM.

Posteriorment, s’adonen que estant desaprofitant molt espai físic en el magatzem al no tenir definides ubicacions i que no poden aplicar estratègies d’entrada i sortida en els materials que els permetrien disminuir el recorregut dels materials dintre del magatzem. Es aleshores quan activen el mòdul WM de SAP.

Finalment, s’adonen que el temps emprat per confirmar les ordres de transport de SAP es ferragós pels operaris. Per poder realitzar un control més estricte i eficaç del volum de càrrega dels operaris del magatzem, així com per tenir un control més detallat dels retards en les operacions del magatzem es necessari la utilització de la Radiofreqüència(RF) en el magatzem, i aquí el SAP Console es una aplicació estàndard de SAP que ja incorpora varies transaccions específiques per les pistoles de RF, a més a més permet crear transaccions pròpies utilitzant el llenguatge de programació ABAP IV, per tant podem ampliar la funcionalitat de SAP Console sense la necessitat d’aprendre un nou llenguatge de programació, utilitzant el procés transaccional estàndard de SAP per encadenar processos des de una pistola de RF i sense els maldecaps que suposa la integració amb aplicacions no SAP.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada