dissabte, 20 de març del 2010

SAP EDI : últimes tendències SAP Information and Interchange (SII)

¿Quines son les últimes tendències en implementacions EDI en el entorn SAP?

Les últimes tendències en les implementacions EDI en el entorn SAP estan aprofitant els avantatges en reducció de costos i simplificació del hardware i software per l’empresa que suposen els Software com a Servei (SaaS) i el núvol.

A finals de l’any 2008 SAP va adquirir l’empresa Crossgate, un dels serveis que poden marcar un punt d’inflexió en com enteníem les comunicacions EDI i B2B es el SAP II (SAP Information and Interchange).

SII es una plataforma EDI i B2B centralitzada que poden utilitzar tots els usuaris SAP per intercanviar fitxers EDI i qualsevol document de negoci electrònic. La plataforma esta basada en la tecnologia SAP NetWeaver PI.

SAP Information Interchange

Les empreses es poden subscriure al servei de SII i un cop subscrits poden convidar als seus partners (clients, proveïdors, ...) a connectar-se mitjançant el servei SII per intercanviar qualsevol fitxer EDI o qualsevol fitxer electrònic. Igual que creem el nostre perfil a LinkedIn i després podem convidar a qualsevol conegut nostre a apuntar-se, i que qualsevol persona ens trobi en LinkedIn, el SII funciona igual. Un cop l’empresa s’ha apuntat al servei SII s’emmagatzema en un “repository” central global, es publicat i es posa a disposició de tota la comunitat SAP que es troba en el SII. Així qualsevol partner que es trobi en la comunitat ens pot veure i pot proposar-nos intercanviar qualsevol document electrònic o fitxer EDI.

Tenint en compte que prop de 89.000 organitzacions utilitzen SAP en els seus processos de negoci i que més del 70% de l’economia mundial esta formada per organitzacions que utilitzen aplicacions SAP, molts dels nostres partners importants segurament utilitzen SAP en els seus processos de negoci i ens pot permetre aportar valor en la nostra relació amb ells utilitzant tecnologia EDI estàndard SAP.

La idea central de SII es que les empreses enviïn un únic fitxer EDI estàndard de SAP al “repository” global, per cada procés de negoci que intercanviïn amb el seus partners, i d’aquesta manera qualsevol partner que estigui subscrit al servei pot rebre els fitxer per EDI.

Amb aquesta plataforma s’haurien d’acabar els fitxers EDI customitzats per cada client o per cada proveïdor. Però malgrat les bones intencions, es una utopia perquè en algun moment s’haurà de fer algun tipus de conversió de dades entre els nostres sistemes i els sistemes dels clients o proveïdors, per exemple la codificació de les nostres condicions d’expedició que hem configurat en el nostre sistema SAP segurament no coincidirà amb la dels nostres clients i en algun punt, o bé en el nostre sistema o bé en el SII o bé en el sistema del nostre client s’haurà de fer una taula de correspondència entre les nostres condicions d’expedicions i les del client.

El servei SII ajuda a reduir el cost d’implantació, aprenentatge i manteniment d’un sistema EDI i d’un equip EDI. A més a més al ser un servei ofert per una empresa de SAP, ajuda a reduir les aplicacions no SAP (una tendència creixent en les empreses) i per tant a estandaritzar el procés amb tecnologia SAP.

SII es el servei EDI i B2B ofert per SAP, però hi ha altres empreses que ofereixen el servei de subsistema EDI com a SaaS, i a més a més estan certificades per SAP, com podria ser EDICOM.

La reflexió més important que han de fer totes les empreses que tenen SAP i que no tenen activats els EDIs, es que estan perdent el tren de la millora en la seva productivitat i que estan deixant d’oferir un servei de més valor afegit al seus clients i també estan deixant de rebre un servei de més valor afegit per part dels seus proveïdors. El ROI d’implementar un o varis fluxos EDI es fàcilment mesurable i ens sorprendrà veure que en menys temps del que ens pensem el nostre ROI es positiu, a més a més estem oferint un servei de més valor afegit als nostres clients i oferint una imatge d’empresa tecnològicament avançada.

Articles SAP EDI i SAP Information Interchange:

SAP EDI, Cloud Computing and Business Networks
SAP® Information Interchange - SAP's New EDI Solution
Existing EDI Users and the SAP Information Interchange

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada